Rekisteriseloste

Laatimispäivä 21.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

KUMEK OY:N ASIAKASREKISTERIN REKISTERISELOSTE

REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Kumek Oy

Kaskenpolttajantie 7

02340 ESPOO

info@kumek.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Ville Westerholm, toimitusjohtaja

040 170 9297

ville.westerholm@kumek.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa Kumek Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja käytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön aikaansaamiseksi. Vanhentuneet henkilötiedot poistetaan Kumek Oy:n rekisteristä.

YLEISTÄ

Kumek Oy käyttää asiakastietojen säilyttämiseen Microsoftin O365 palvelua, jossa asiakastietoja ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään ja ne muodostavat asiakasrekisterin. Vastaava rekisteri löytyy myös Kumek Oy:n käyttämästä toiminnanohjausjärjestelmästä Vismasta sekä ilman potentiaalisten asiakkaiden osuutta laskutusohjelma Maventasta. Kotisivumme sijaitsevat Suomen Hostingpalvelu Oy:n palvelimilla, jotka ovat täysin ylläpidetyt Suomessa.

REKISTERÖIDYT

Kaikki Kumek Oy:n asiakkaat ja asiakkaan ilmoittamat yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa on oltu yhteydessä Kumek Oy:n tuotteiden tai palveluiden tilaamiseen liittyen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Rekisteröidyn nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sekä sähköpostiosoitteet, laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, laskutetut tuotteet ja palvelut, yrityksen nimi ja y-tunnus. Myös sähköpostiosoite tai lomakkeen kautta saatu asiakaspalaute kerätään talteen. Asiakkailta saadut käyntikortit sisältyvät tämän asiakasrekisterin alle ja niissä esitetty tieto on liitettävissä asiakkaaseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Ytj.fi, Asiakastieto.fi, Kauppalehti.fi, Finder.fi, Fonecta.fi, asiakkaan kotisivut ja asiakkaan tai asiakkaan yhteistyökumppanin antamat tiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Mikäli asiakkaan henkilötietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle, kuten tehtaalle, ilmoitetaan siitä suullisesti tai kirjallisesti erikseen. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta ilman asiakkaan erillistä suullista tai kirjallista hyväksyntää.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kumek Oy pitää asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että kaikki asiakkaan henkilötietojen käsittelyjä hoitavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Asiakkaan henkilötiedot on suojattu virustorjunta- ja vakoiluohjelmien poisto-ohjelmilla verkossa.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan asiakkaalle sovitulla tavalla.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja Kumek Oy pyytääkin asiakkaita toimittamaan aina ajantasaiset tiedot viivytyksettä. Ajankohtaiset tiedot ja lisäykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@kumek.fi

MUUT EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kumek Oy:tä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu asiakastiedotteiden tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus kohdasta. Kumek Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa.

Kumek logo

Kumek Oy

Y-tunnus: 2664604-5

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Toimitusehdot

Yhteystiedot

info@kumek.fi

+358 (0)40 170 9297


Tilaukset

tilaukset@kumek.fi

Varasto

Ruukintie 1

02330 Espoo

Postiosoite

Kaskenpolttajantie 7

02340 Espoo